Sitat

Så hva gjør man da?

Veggen mange islamkritikere møter er at de ikke har mer å si enn at “vi må våge å si at terroren har med islam å gjøre”, “vi må ta terrortrusselen alvorlig”, “vi må våge å være sinte”, “muslimer må ta et oppgjør med ekstremistene sine”, “vi må gjøre noe”, osv. Men så da? Nå når de fleste er enige om at jihadister har noe med islam å gjøre, og de fleste tar terrortrusselen alvorlig, og muslimer gang på gang har tatt oppgjør med ekstremistene?

Fra Bjørn Stærk.

Reklamer
Sitat

Spår korrupsjonsskandale i norsk barnevern

«Det er betimelig å stille spørsmål ved hvorfor det skal være mulig å ta ut slik profitt på barnevernarbeid. Sittende politikere synes jo i dag å være samstemte i at det ikke skal være mulig å ta ut tilsvarende profitt innen arbeid med for eksempel norske skolebarn – som ikke er under barnevern.

Barn som er under barnevernet er ekstra sårbare for å bli utnyttet kommersielt, og det fremstår som støtende at de skal komme dårligere ut enn barn flest som ellers har det greit.

Det bør innføres et tydelig forbud mot uttak av utbytte fra selskap som driver privat innen barnevern. Det er lang fra greit at noen tjener penger på at Fylkesnemnda eller retten kommer til mulig feil resultat.»

Spår korrupsjonsskandale i norsk barnevern